Edlunds Trafik AB är ett företag med anor från 1927. I dag ett modernt transportföretag .
Företaget bedriver verksamhet från Alunda i centrum av Uppland.

Verksamheten omfattar linjetrafik, Skoltrafik samt Beställningstrafik från Alunda
Vi hyr också ut våra välutbildade busschaufförer både per dag och till längre uppdrag.

Företaget har cirka 30 anställda på årsbasis men med viss säsongsvariation.

För IT-frågor samarbetar företaget med Ampilio i Västerås.

Anders Söderberg

VD

Hitta hit

Adress: Edlundstrafik AB Alunda 93 747 91 Alunda Tel. 0174-106 80 Kontorets Öppentider 07:00-16:00 Jour 070-526 50 50 epost. info@edlundstrafik.se