Vår Personal

Jonas Lindström
Verkstaden

070-
jonas@edlundstrafik.se

Lasse Levin
Busschaufför på Skoltrafiken

070-
lasse@edlundstrafik.se

Folke Sjögren
Busschaufför på Skoltrafiken

070-
folke@edlundstrafik.se 

Reijo Pääkkönen
Busschaufför på Skoltrafiken

070-
staffan@edlundstrafik.se 

Dick Almgren
Busschaufför på Skoltrafiken

070-
almgren@edlundstrafik.se

Staffan Odenheim
Busschaufför på Skoltrafiken

070-
staffan@edlundstrafik.se

Inga-Lill Flodin
Busschaufför på Linjetrafiken

0701-57 84 75
inga-lill@edlundstrafik.se

Hans Westerman
Busschaufför på Skoltrafiken

070-
hasse@edlundstrafik.se  

Dick Åhman
Busschaufför på Linjetrafiken samt skoltrafiken

070-
dick@edlundstrafik.se

Anders Mineur
Busschaufför på Skoltrafiken och Linjetrafiken

070-
mineur@edlundstrafik.se

Roine Dohlk
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
soren@edlundstrafik.se

Sören Pettersson
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
soren@edlundstrafik.se

Maria Gullemark
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
gulle@edlundstrafik.se 

Göran Erkas
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
ran@edlundstrafik.se

Anders Jansson
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
jansson@edlundstrafik.se

Jocke Jansson
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
jocke@edlundstrafik.se

Björn Berglund
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
rn@edlundstrafik.se

Tony Eriksson
Busschaufför på Linjetrafiken

070-
tony@edlundstrafik.se

Raimo Parkkilla
Busschaufför på Linjetrafiken, samt Kör Turistbussen

070-
raimo@edlundstrafik.se

Niklas Madsen
Busschaufför på Linjetrafiken, samt Kör Turistbussen

070-

niklas@edlundstrafik.se

Micke Karlsson
Busschaufför på Skoltrafiken, samt Handyman

070-630 64 15
micke@edlundstrafik.se

Camilla Lindström
Administration, Städbilens Hantering

070-5747576
camilla@edlundstrafik.se

Kjell Andersson
Chef för Skoltrafiken Alunda

070-424 18 20
kjelle@edlundstrafik.se

Freddy Boman
Depåansvarig Alunda

0706-71 97 59
freddy@edlundstrafik.se

George Boström
Konsult/ Rådgivare

0706-71 97 44
george@edlundstrafik.se

 

 

Anders Söderberg
VD

0706-71 97 44
anders@edlundstrafik.se